معنی و ترجمه کلمه floppy disk case به فارسی floppy disk case یعنی چه

floppy disk case


کامپيوتر : محفظه فلاپى ديسک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها