معنی و ترجمه کلمه flourescence به فارسی flourescence یعنی چه

flourescence


شيمى : فلوئورسانى
نجوم : فلوئورسانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها