معنی و ترجمه کلمه flourish به فارسی flourish یعنی چه

flourish


تزئينات نگارشى ،جلوه ،رشد کردن ،نشو ونما کردن ،پيشرفت کردن ،زينت کارى کردن ،شکفتن ،برومند شدن ،اباد شدن ،گل کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها