معنی و ترجمه کلمه flow of expenditure به فارسی flow of expenditure یعنی چه

flow of expenditure


جريان هزينه
بازرگانى : گردش هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها