معنی و ترجمه کلمه flow به فارسی flow یعنی چه

flow


جارى شدن ،لبريز شدن ،سليس بودن طغيان کردن ،سيلان يافتن ،ناشى شدن فلو،سيلان ،سرعت حرکت و جريان اب ،جريان ،روانى ،مد( برابر جزر)،سلاست ،جارى بودن ،روان شدن ،سليس بودن ،بده ،شريدن ،گردش ،روند
علوم مهندسى : سلاست
کامپيوتر : جارى کردن< BR>الکترونيک : جريان
عمران : جريان
معمارى : جريان
بازرگانى : گردش
علوم نظامى : عبور و جريان خودروها يا ساير وسايل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها