معنی و ترجمه کلمه flowchart به فارسی flowchart یعنی چه

flowchart


نمودار گردشى ،روندنمايى ،نمودار گردش کار
کامپيوتر : شماى عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها