معنی و ترجمه کلمه flower f ;dog f;bird-f; به فارسی flower f ;dog f;bird-f; یعنی چه

flower f ;dog f;bird-f;


گلباز،سگ باز،مرغ باز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها