معنی و ترجمه کلمه flower به فارسی flower یعنی چه

flower


درخت گل ،(مج ).سر،نخبه ،گل کردن ،شکوفه دادن ،گلکارى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها