معنی و ترجمه کلمه flowering به فارسی flowering یعنی چه

flowering


گلدار،شکوفه دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها