معنی و ترجمه کلمه fluctuating power به فارسی fluctuating power یعنی چه

fluctuating power


الکترونيک : توان نوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها