معنی و ترجمه کلمه fluctutaion of water table به فارسی fluctutaion of water table یعنی چه

fluctutaion of water table


معمارى : نوسان سفره اب زيرزمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها