معنی و ترجمه کلمه fluid friction به فارسی fluid friction یعنی چه

fluid friction


علوم مهندسى : اصطکاک روغنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها