معنی و ترجمه کلمه fluid logic به فارسی fluid logic یعنی چه

fluid logic


منطق سيلانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها