معنی و ترجمه کلمه fluorescent paint به فارسی fluorescent paint یعنی چه

fluorescent paint


علوم مهندسى : رنگ فلورسنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها