معنی و ترجمه کلمه fluorometer به فارسی fluorometer یعنی چه

fluorometer


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فلورسانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها