معنی و ترجمه کلمه flush bolt به فارسی flush bolt یعنی چه

flush bolt


علوم مهندسى : پيچ خزينه رو
معمارى : پيچ خزينه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها