معنی و ترجمه کلمه flush formation به فارسی flush formation یعنی چه

flush formation


فرم بى بعد
معمارى : زيرگاه همتراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها