معنی و ترجمه کلمه fluviatile به فارسی fluviatile یعنی چه

fluviatile


رودخانه اى ،شطى ،نهرى ،زندگى کننده در رودخانه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها