معنی و ترجمه کلمه fluxing oil به فارسی fluxing oil یعنی چه

fluxing oil


روغن روان ساز
معمارى : اب کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها