معنی و ترجمه کلمه fly wheel starter به فارسی fly wheel starter یعنی چه

fly wheel starter


استارتر فلايول
علوم مهندسى : راه انداز چرخ لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها