معنی و ترجمه کلمه flying gurnard به فارسی flying gurnard یعنی چه

flying gurnard


(ج.ش ).نوعى ماهى بالدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها