معنی و ترجمه کلمه flying shot به فارسی flying shot یعنی چه

flying shot


تير سر پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها