معنی و ترجمه کلمه focal length به فارسی focal length یعنی چه

focal length


فاصله کانونى
علوم مهندسى : فاصله کانونى
روانشناسى : طول کانونى
نجوم : فاصله کانونى
علوم هوايى : فاصله کانونى
علوم نظامى : فاصله کانونى دوربين يا عدسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها