معنی و ترجمه کلمه focal به فارسی focal یعنی چه

focal


مهم ،(طب )کانونى ،مرکزى ،وابسته بکانون ،موضعى
علوم مهندسى : کانونى
عمران : کانونى
روانشناسى : موضعى
علوم نظامى : مربوط به کانون عدسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها