معنی و ترجمه کلمه focus به فارسی focus یعنی چه

focus


به کانون دراوردن ،متمرکز ساختن ،نقطه تقاطع ،کانون عدسى ،فاصله کانونى ،قطب ،مترکز کردن ،بکانون اوردن ،ميزان کردن ،مرکز توجه ،متمرکز کردن توجه
علوم مهندسى : کانونى شدن کانون
الکترونيک : کانون
عمران : کانون
معمارى : کانون
روانشناسى : کانون
نجوم : کانون
علوم هوايى : کانون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها