معنی و ترجمه کلمه focusing control به فارسی focusing control یعنی چه

focusing control


الکترونيک : تنظيم تمرکز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها