معنی و ترجمه کلمه folk psychology به فارسی folk psychology یعنی چه

folk psychology


روانشناسى : روانشناسى قومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها