معنی و ترجمه کلمه folkish به فارسی folkish یعنی چه

folkish


)folklorish(وابسته به فولکلور،وابسته به توده مردم ،شبيه افسانه ها وعادات محلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها