معنی و ترجمه کلمه folklore به فارسی folklore یعنی چه

folklore


رسوم اجدادى ،معتقدات واداب ورسوم قديمى واجدادى ،افسانه هاى قومى واجدادى ،فولکلور
روانشناسى : فرهنگ قومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها