معنی و ترجمه کلمه folklorish به فارسی folklorish یعنی چه

folklorish


)folkish(وابسته به فولکلور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها