معنی و ترجمه کلمه folkway به فارسی folkway یعنی چه

folkway


عرف همگان ،عقيده عامه ،طرز فکر عمومى ،احساسات عمومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها