معنی و ترجمه کلمه follery به فارسی follery یعنی چه

follery


حماقت ،استهزاء کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها