معنی و ترجمه کلمه follow on به فارسی follow on یعنی چه

follow on


ورزش : شروع دور دوم بازى کريکت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها