معنی و ترجمه کلمه follow shot به فارسی follow shot یعنی چه

follow shot


ورزش : ضربه با دادن پيچ به بالاى گوى بيليارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها