معنی و ترجمه کلمه fomalhaut به فارسی fomalhaut یعنی چه

fomalhaut


فم الحوت
علوم دريايى : دهان ماهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها