معنی و ترجمه کلمه fomenter به فارسی fomenter یعنی چه

fomenter


محرک ،مفتن ،برانگيزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها