معنی و ترجمه کلمه fool-hen به فارسی fool-hen یعنی چه

fool-hen


باقرقره ،غرغر کردن ،گله کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها