معنی و ترجمه کلمه fools coat به فارسی fools coat یعنی چه

fools coat


جامه چل تکه لوده ها،يکجور نرم تن دوکپه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها