معنی و ترجمه کلمه foot bow به فارسی foot bow یعنی چه

foot bow


ورزش : کشيدن و رها کردن تير به کمک دست و پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها