معنی و ترجمه کلمه foot rule correlation به فارسی foot rule correlation یعنی چه

foot rule correlation


روانشناسى : همبستگى سر انگشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها