معنی و ترجمه کلمه footage به فارسی footage یعنی چه

footage


طول چيزى برحسب فوت ،مقدار فيلم بفوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها