معنی و ترجمه کلمه footprint به فارسی footprint یعنی چه

footprint


شکل و سطح لازم براى قطعه اى از تجهيزات جاى کامپيوتر،جاى پا
کامپيوتر : جاى کامپيوتر
ورزش : قسمتى از سطح لاستيک که با مسير تماس دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها