معنی و ترجمه کلمه footstep به فارسی footstep یعنی چه

footstep


جاى پا،ردپا،جاپا،پى ،قدم ،گام بردارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها