معنی و ترجمه کلمه for a mere nothing به فارسی for a mere nothing یعنی چه

for a mere nothing


براى خاطر هيچ ،سر هيچ و پوچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها