معنی و ترجمه کلمه for good به فارسی for good یعنی چه

for good


بطور قطعى ،براى هميشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها