معنی و ترجمه کلمه for his sake به فارسی for his sake یعنی چه

for his sake


براى خاطر او،به خاطر او


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها