معنی و ترجمه کلمه for his sake به فارسی for his sake یعنی چه

for his sake


براى خاطر او،به خاطر او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها