معنی و ترجمه کلمه for instance به فارسی for instance یعنی چه

for instance


مثلا`


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها