معنی و ترجمه کلمه for publicity purposes به فارسی for publicity purposes یعنی چه

for publicity purposes


به منظور تبليغ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها