معنی و ترجمه کلمه for the benefit of به فارسی for the benefit of یعنی چه

for the benefit of


به منفعت او،براى استفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها