معنی و ترجمه کلمه for the benefit of به فارسی for the benefit of یعنی چه

for the benefit of


به منفعت او،براى استفاده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها