معنی و ترجمه کلمه foramen به فارسی foramen یعنی چه

foramen


سوراخ( در کالبدشناسى)،(تش ).سوراخ ،مجرا،روزنه ،مخرج ،ثقبه
روانشناسى : سوراخ
زيست شناسى : روزنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها